Attmars kyrka, stigport och klockstapel

Attmars medeltida kyrkan blev mellan 1760 och 1762 nybyggd med återbruk av delar av föregångarens murar.Den östra gaveln och en del av ena långväggen från den äldre kyrkan kom att ingå i den radikalt utvidgade byggnaden. Grunden lades 1760 medan resterande arbete utfördes från vår till höst 1761. Den som utförde ritningarna var Daniel Hagman […]

Överlännas kyrka

Överlännäs socken ligger i odlingsbygden i nedre Ådalen. Kyrkan ligger högt i åkermarken ovanför älven och kyrkomiljön präglas av en medeltida karaktär. Exakt hur gammal kyrkan är oklart, i början på 1800-talet eldhärjades Överlännäs prästgård och viktiga handlingar rörande kyrkan före år 1835 förstördes i branden. Kyrkan är troligtvis byggd runt sekelskiftet 1200–1300. Överlännäs omnämns […]

Ramsele gamla kyrka och klockstapel

Ramsele gamla kyrka härstammar från 1200-talet. Under 1700-talet genomgick kyrkan, som så många andra medeltidskyrkor, stora förändringar. 1731 kalkslogs kyrkan för första gången utvändigt och partier av den gamla putsen finns fortfarande kvar. På 1830-talet började diskussionen om att bygga en ny, större kyrka mitt i byn. Planerna blev verklighet och den nya kyrkan invigdes […]

Sunne Kyrka

Dagens kyrka har en tidigare föregångare med en historia från tidig medeltid. Redan 1178 ålade Sverre Sigurdsson, efter sitt slag med jämtarna vid Sunne, att bygga ett kapell. För byggnad och underhåll av detta ”kungliga kapell” utgick en särskild skatt, ”sundamal”, från Jämtlands ”fyra fjärdingar” d v s hela landskapet. Vid kapellet byggdes även en […]