Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

Referensuppdrag

Överlännas kyrka

Beskrivning:

Överlännäs socken ligger i odlingsbygden i nedre Ådalen. Kyrkan ligger högt i åkermarken ovanför älven och kyrkomiljön präglas av en medeltida karaktär. Exakt hur gammal kyrkan är oklart, i början på 1800-talet eldhärjades Överlännäs prästgård och viktiga handlingar rörande kyrkan före år 1835 förstördes i branden. Kyrkan är troligtvis byggd runt sekelskiftet 1200–1300. Överlännäs omnämns som självständigt pastorat i samband med sexårsgärden, en korstågsskatt för år 1314. Under senare delen av 1400-talet försågs kyrkan med stjärnvalv.

1700-talets slut genomförs renovering av kyrkan till nuvarande utseende. Troligen gjordes en utvidgning då norra och västra murarna flyttades ca 2 meter. 1700-talets slut byggdes klockstapeln och på 1950-talet avlägsnas den liggande panelen på klockstapeln och klockboden blir synlig.

Om projektet

Beställare:

Sollefteå -Boteå Pastorat

Uppdrag:

Åtgärdsprogram, kostnadskalkyl, projektering, Bas-U, upphandling, projektledning

Kommun:

Sollefteå Kommun

Projekt:

Utvändiga fasad och takarbeten på kyrka och klockstapel omfattande putsarbeten, fönstermålning, tjärningsarbeten, målningsarbeten av klockstapel, montering av taksäkerhetsanordningar på kyrka m m. Konsultuppdrag är utfört i samarbete med Vintish Consulting AB och Holme Arkitektur och byggnadsvård.

Status:

Avslutat

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring detta projekt!

David P Konsult AB

070-310 38 89
info@davidp.se

By 195
871 91 Härnösand