Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

NYHET

2021-05-16

Kundernas betyg – 9,2 av 10 (2020)

Vi har nu sammanställt resultatet av vår stora kundundersökning för 2020, och är både stolta och tacksamma över resultatet. Alla kunder som vi på David P Konsult samarbetat med under fjolåret ombads att uppge hur nöjda de är med våra tjänster. På en skala från 1 till 10 blev snittbetyget hela 9,2. Bland de svarande finns kommunala fastighetschefer, kyrkogårdschefer, förtroendevalda i kyrkoråd, fastighetansvariga på statliga verk och privata beställare.

– Vi vill alltid leverera konsulttjänster av högsta kvalitet inom restaurering och byggnadsvård, och en viktig del av kvalitetsarbetet är att följa upp hur väl kunderna upplever att vi lyckas. Målet är att alltid ha ett snittbetyg på minst 7,5 så ett snitt på 9,2 är självklart ett mycket gott besked, säger restaureringskonsult David Petterson. Totalt svarade 90 procent av de tillfrågade på enkäten.

Bland de svarande finns kommunala fastighetschefer, kyrkogårdschefer, förtroendevalda i kyrkoråd, fastighetansvariga på statliga verk och privata beställare.