Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

Referensuppdrag

Illustrationer och 3-D modeller/ritningar

Beskrivning:

Film på 3D-modell

Om projektet

Beställare:

-

Uppdrag:

3-D modeller, fasadritningar, illustrationer, affischer m m

Kommun:

-

Projekt:

Projektrelaterat

Status:

Avslutat

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring detta projekt!

David P Konsult AB

070-310 38 89
info@davidp.se

By 195
871 91 Härnösand