Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

Referensuppdrag

Ramsele gamla kyrka och klockstapel

Beskrivning:

Ramsele gamla kyrka härstammar från 1200-talet. Under 1700-talet genomgick kyrkan, som så många andra medeltidskyrkor, stora förändringar. 1731 kalkslogs kyrkan för första gången utvändigt och partier av den gamla putsen finns fortfarande kvar.

På 1830-talet började diskussionen om att bygga en ny, större kyrka mitt i byn. Planerna blev verklighet och den nya kyrkan invigdes 1858. Man hade då plockat inredning från gamla kyrkan för att använda i den nya.

Nu följde en mörk tid för Ramsele medeltidskyrka där den mest figurerade som förråd och hölada. Under 1900-talets första hälft väcktes ett nationellt intresse för vårt byggda kulturarv. I samband med detta restaurerades otaliga övergivna, och ibland även ruinlagda, medeltidskyrkor. Så även i Ramsele.

Restaureringen ägde rum mellan 1923-25. Merparten av 1600- och 1700-tals inredningen återfördes och väggmålningarna togs fram.

Om projektet

Beställare:

Ramsele- Edsele församling

Uppdrag:

Åtgärdsprogram, kostnadskalkyl, ritningar, projektering, Bas-U, upphandling, projektledning

Kommun:

Sollefteå kommun

Projekt:

Exteriör restaurering av kyrka och klockstapel omfattande fasader och tak på kyrka och klocktapel. Fasader på kyrka putslagades och södra takfallet lades om med nya näbbspån av kärnfura. Klockstapeln ersattes det nedre takfallet med formsågade spån av kärnfura och fasader och ljudluckor samt pardörrar renoverades och målningsbehandlades. Konsultuppdrag är utfört i samarbete med Vintish Consulting AB och Holme Arkitektur och byggnadsvård.

Status:

Avslutat

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring detta projekt!

David P Konsult AB

070-310 38 89
info@davidp.se

By 195
871 91 Härnösand