Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

Referensuppdrag

Sunne Kyrka

Beskrivning:

Dagens kyrka har en tidigare föregångare med en historia från tidig medeltid. Redan 1178 ålade Sverre Sigurdsson, efter sitt slag med jämtarna vid Sunne, att bygga ett kapell. För byggnad och underhåll av detta ”kungliga kapell” utgick en särskild skatt, ”sundamal”, från Jämtlands ”fyra fjärdingar” d v s hela landskapet. Vid kapellet byggdes även en av de för Jämtland så säregna kastalerna eller försvarstornen, som längre fram blev klockstapel. Den gamla kyrkan ruinlades troligen under mitten av 1800-talet.

Den nuvarande kyrkan invigdes av biskopen och psalmdiktaren Frans Mikael Franzén den 19 juni 1836 efter mer än 30 års förhandlande. Simon Geting var byggmästare till kyrkobygget. 

Den nya kyrkan saknade vid invigningen i huvudsak all utsmyckning och hade en mycket enkel inredning. Väggar och tak var endast enkelt vitkalkade, på fondväggen målades ett ljusblått draperi och på altaret ställdes ett stort kors.

Om projektet

Beställare:

Frösö Norderö församling

Uppdrag:

Åtgärdsprogram, kostnadskalkyl, projektering, Bas-U, upphandling, besiktning

Kommun:

Östersunds kommun

Projekt:

Exteriör restaurering av tak och fasader på kyrka omfattande omläggning av skiffertak på torn och långhus, målning av fönster, lanternin och ljudluckor, förgyllning av korsglob samt puts och avfärgningsarbeten på tornet. Konsultuppdrag är utfört i samarbete med Vintish Consulting AB och AB P. Dillner Bygg & Miljöprojekt.

Status:

Avslutat

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring detta projekt!

David P Konsult AB

070-310 38 89
info@davidp.se

By 195
871 91 Härnösand