Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

Referensuppdrag

Attmars kyrka, stigport och klockstapel

Beskrivning:

Attmars medeltida kyrkan blev mellan 1760 och 1762 nybyggd med återbruk av delar av föregångarens murar.
Den östra gaveln och en del av ena långväggen från den äldre kyrkan kom att ingå i den radikalt utvidgade byggnaden. Grunden lades 1760 medan resterande arbete utfördes från vår till höst 1761. Den som utförde ritningarna var Daniel Hagman som tillika var byggmästare. Till sin hjälp hade han gesällerna Pehr Hagmansson och Simon Geting, vilkas namn finns inristade i putsen synligt från vinden. Även den 1757 (Vissa källor anger att klockstapeln härstammar från 1600-talet men detta är oklart) uppförda klockstapeln renoverades och en högtidlig invigning förrättades den 6 januari 1762 av biskop Olof Kiörning som var bördig från Attmar.

Om projektet

Beställare:

Tuna- Attmars Församling

Uppdrag:

Åtgärdsprogram, kostnadskalkyl, projektering, ritningar, Bas-U, upphandling, projektledning

Kommun:

Sundsvalls Kommun

Projekt:

Omläggning av spåntak på klockstapel, kyrka och stigport med kärnfuruspån och tjärningsarbeten. Fasad och fönsterrenovering av kyrka. Omputsning av stigport. Konsultuppdrag är utfört i samarbete med Vintish Consulting AB.

Status:

Avslutat

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring detta projekt!

David P Konsult AB

070-310 38 89
info@davidp.se

By 195
871 91 Härnösand