Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

Referensuppdrag

Hamnkranarna i Örnsköldsvik

Beskrivning:

De två hamnkranarna i Örnsköldsvik från 1953 och 1963 utgör ett landmärke både från land och till sjöss. Kranarna står på allmän plats efter strandpromenaden i det gamla hamnområdet.  De båda kranarna är s k vipparmskranar som användes fram till 1980-1990 tal för kommersiella lyft. Båda kranarna är byggda i Örnsköldsvik på Järfeds mekaniska verkstad. Hamnkranarna byggnadsminnesförklarades 2010.

I byggnadsminnesförklaringen skriver man i skyddsföreskrifterna; ”Kranarna kommer troligen ej att användas för sitt ursprungliga ändamål men dess konstruktion och maskiner ska vårdas och bevaras dock ej i driftsdugligt skick  d v s för kommersiella lyft.”

Det är väldigt ovanligt att man skyddsföreskrifterna för ett byggnadsminne även skall vårda och bevara maskiner. Anledningen är flera. Dels av säkerhetsskäl eftersom det finns risk för nedfallande föremål från kranarna. Genom att motionsköra kranarna regelbundet bedömde man att man tidigare skulle upptäcka akuta fel och brister. Av den anledningen behöver de tekniska systemen såsom el och mekanik bevaras och underhållas löpande. En annan viktig orsak var att bevara själva funktionen hos kranarna för att visa på hur de fungerar för kommande generationer.

Om projektet

Beställare:

Örnsköldsviks kommun

Uppdrag:

Åtgärdsprogram, kostnadskalkyl, projektering, Bas-U, upphandling, projektledning, Antikvarisk medverkan . Konsultuppdrag är utfört i samarbete med ÅF.

Kommun:

Örnsköldsvik

Projekt:

Fackverkskonstruktioner och boogie högtryckstvättades med hetvatten och målades med alkydfärg. Rostskador på emaljerade skyltar och armaturer rostskyddsbehandlades och friställ retuscherades med linoljefärg. Brister på elsystem, mekanik åtgärdades, enligt tidigare framtagna prioriteringar i syfte att behålla så mycket originalkomponenter som möjligt

Status:

Avslutat

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer kring detta projekt!

David P Konsult AB

070-310 38 89
info@davidp.se

By 195
871 91 Härnösand