Kulturreservat Mariebergs sågverkssamhälle

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslut om bildande av Kulturreservat Mariebergs sågverkssamhälle den 22 april 2004 som är ett av de första kulturreservatbildningarna  i Sverige. Mariebergs sågverkssamhälle är beläget i de inre delarna av Ångermanälvens mynningsområde. Faktorer som omedelbar närhet till timmerflottning och sorteringsverk, goda hamnförhållanden m m bidrog till att området hade den största koncentrationen […]

Nordingrå kyrkoruin

Under det tidiga 1200-talet byggdes den första stenkyrkan på platsen, en tidigare träkyrka kan ha funnits men för detta finns inga belägg. Kyrkan låg då på en höjd över havsviken Vågsfjärden vars strandkant låg betydligt högre än idag. Den första var en liten romansk korkyrka. En motsvarande men betydligt större finns bevarad i Alnö gamla […]

Selångers Kyrkoruin

Kyrkoruinen som är orienterad i öst-västlig riktning består efter 1928-1930-års konservering av murar markerande ett rektangulärt långhus med smalare, rakt avslutat kor i öster och vapenhus i väster. Norr om koret finns en sakristia och söder om långhuset ett vapenhus. Selångers kyrkoruin är belägen nära Selångersjöns strand. Tidigare hade denna sjöförbindelse med havet och hette […]