Galtströms Bruk

1672 köpte dåvarande landssekreteraren vid länsstyrelsen i Härnösand Magnus Blix, sedermera borgmästare i Söderhamn, ett markområde mellan Prästviken i Bottenhavet och Armsjön i Njurunda socken alldeles intill gränsen till Hälsingland. I kontraktet tillförsäkrades Magnus Blix såväl vattenkraft som skog och kol. Syftet med markförvärvet var att där anlägga ett järnbruk. Bristen på skogs- och koltillgångar […]

Hamnkranarna i Örnsköldsvik

De två hamnkranarna i Örnsköldsvik från 1953 och 1963 utgör ett landmärke både från land och till sjöss. Kranarna står på allmän plats efter strandpromenaden i det gamla hamnområdet.  De båda kranarna är s k vipparmskranar som användes fram till 1980-1990 tal för kommersiella lyft. Båda kranarna är byggda i Örnsköldsvik på Järfeds mekaniska verkstad. […]

Östersunds centralstation

Stationshuset i Östersund byggdes 1879 huvudsakligen efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd, som för övrigt själv var född i staden 1824.  Edelsvärd lade stor vikt vid stationernas stil och funktion alltifrån de stora centralstationerna vid Stockholm och Göteborg till de små stationshusen. Vid sidan av sitt uppdrag som järnvägsarkitekt uppförde Edelsvärd även andra […]

Residenset Härnösand

1778 blev Härnösand residensstad i Västernorrlands län. Länsresidenset hade då under 16 års tid legat i Sundsvall, och flytten därifrån kunde realiseras först efter en del protester. I Härnösand valdes tomten invid Nattviken vid Stora torgets västra ände ut som plats för den nya byggnaden. Residenset i Härnösand är ett av de tidigaste exemplen på […]